Właścicielem serwisu jest firma PT6 S.C. MACIEJ ROSA, NIKODEM KAJETANOWICZ

z siedzibą w Krakowie ul. Pana Tadeusza 6B, 30-727 Kraków NIP: 679-31-23-774